Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις μελετώντας και σχεδιάζοντας σε εξελιγμένα συστήματα λογισμικών τα οποία επιτρέπουν μοντελοποίηση μέσω τρισδιάστατου σχεδιασμού επιτυγχάνοντας οικονομοτεχνικά την αρτιότερη δομή της κατασκευής και εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της κατασκευής και ανέγερσης.

Υπηρεσίες

a

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Από τις τελευταίες μας δραστηριότητες είναι τα πολυώροφα κτίρια με μεταλλικό σκελετό. Εδώ δε χρειάζεται να τονίσουμε τα πλεονεκτήματα του μεταλλικού σκελετού από πλευράς αντισεισμικότητας, όπως έχει αποδεδειγμένα φανεί στην πράξη.Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω λύση συμφωνεί με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς και είναι οικονομικότερη και ταχύτερη από μια συμβατική λύση οπλισμένου σκυροδέματος. Η πιο πρόσφατη μας δραστηριότητα, η οποία καλύπτεται με πατέντα, είναι τα «πλήρως γαλβανισμένα εν θερμώ» μεταλλικά κτίρια. Εκτός από τα πλεονεκτήματα του εν θερμώ γαλβανισμένου σκελετού, η λύση είναι ταχύτατη αλλά και σχετικά οικονομική, λόγω του βιομηχανοποιημένου τρόπου παραγωγής.

Υπηρεσίες

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και τοποθετεί μεταλλικά κτίρια για πληθώρα δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους όπως:

  • Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές χρήσεις,
  • Πολυώροφα κτίρια
  • Γραφεία
  • Εκθεσιακούς χώρους
  • Υπόστεγα
  • Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις
a

Υπηρεσίες

a

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με σημαντική κατασκευαστική εμπειρία, πολυετή τεχνογνωσία & υπερσύγχρονο εξοπλισμό έχουμε τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης ειδικών μεταλλικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων.